MOE A/S – Varmeværker

Den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S i Vordingborg har netop færdiggjort to biomassefyrede varmeværker i Region Sjælland – og et tredje er på vej.

Klimaændringer og dermed stigende udfordringer til bæredygtig energi har gjort biomasse til et væsentligt brændsel i den danske energiforsyning. I disse år investeres der store beløb i biomassefyrede varmeværker til opvarmning af bolig og energi til produktion i industrien.

SK Forsyning, Slagelse, indviede i februar et nyt 14 MW varmeværk. Klima- energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen holdt åbningstalen og klippede den røde snor over. Behovet for et nyt flis- og halmfyret varmeværk opstod i forbindelse med konvertering fra naturgas til biomasse.

Borup Varmeværk åbnede sit nye 7,5 MW halmfyrede varmeværk i marts med deltagelse af Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen. Behovet for at supplere det eksisterende halmfyrede varmeværk med et nyt i nye bygninger opstod som følge af en udvidelse af forsyningsområdet.

Også industrien investerer i biomassefyrede anlæg – vedvarende energi til procesvarme i produktionen.  

Hos Danish Malting Group, Ørslev ved Vordingborg, vil et nyt træflisfyret varmeværk stå færdigt om kort tid. Varmeværket her skal udelukkende levere energi til egenproduktion. Varmeværket er etableret med tilskud fra staten efter ordningen VE til proces. Efter planen vil varmeværket blive indviet af energiministeren den 24. april 2015.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S Vordingborg er totalrådgiver på projekterne. Forretningschef Niels Thorsen er tovholder.

”På Lolland-Falster og Sydsjælland har man, i modsætning til andre steder i Danmark, ikke været tilsluttet naturgassystemet. Derfor er vi i vores område langt fremme med brug af biomasse til energiformål. Her i huset har vi siden 1980’erne været blandt de førende på biomassefyrede anlæg i Region Sjælland. De erfaringer og kompetencer har vi i dag stor nytte af i forbindelse med projekter uden for vores område”, fortæller Niels Thorsen.

I virksomhedens planlægning indgår opførelse af biomassefyrede varmeværker uden for Region Sjælland, bl.a. i Aarhus.

MOE har et tæt samarbejde med den danske fjernvarmebranche. Virksomhedens erfaring spænder lige fra den strategiske energiplanlægning til opførelse af forsyningsanlæg og etablering af effektive transmissions- og distributionsanlæg til gavn for klimaet, miljøet og forbrugspriserne.

Den tidligere rådgivende ingeniørvirksomhed, Skude & Jacobsen, Vordingborg, blev i 2012 en del af den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S. Virksomheden har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Fredericia, Oslo – og nu også i Vordingborg. Forretningschef Niels Thorsen:

”Efter sammenlægning med en af Danmarks større rådgivende ingeniørvirksomhed, er Skude og Jacobsen blevet styrket på kapacitet og faglig bredde. Vi kan indgå i større projekter end tidligere. Men vi fastholder vores hidtidige lokale forankring og nærhed til lokalområdet”.

For yderligere information: Forretningschef Niels Thorsen – Mail nth@moe.dk Mobil 25 28 18 34

Næstvedvej 1 DK 4760 Vordingborg – www.moe.dk