Visual Climate Center i Holeby på Lolland præsenterer Danmarks første og eneste Science On a Sphere

Visual Climate

På en globe vises jordens atmosfære, oceanerne og kontinenterne – og der opnås en fantastisk oplevelse og forståelse for vores klode og de konsekvenser det har, når mennesker påvirker naturens gang. Globen er et unikt værktøj i klima- og miljøundervisningen på alle alderstrin.

Science On a Sphere anvender avanceret teknik, datasæt, animation og optagelser fra satellitter, leveret af bl.a. NOAA og NASA, som gør det muligt at opleve og forstå problemstillinger og forandringer på kloden – og samtidig vise konsekvenserne af disse forandringer.

På globen følger man orkaner, jordskælv, temperaturændringer på kontinenterne og i verdenshavene, befolkningstilvækst, atmosfæriske storme, oversvømmelser, dyrearters migrationsmønstre, universets planeter og stjerner etc..

Undervisning og forskning

Science On a Sphere er et unikt undervisningsværktøj, der henvender sig både til grundskoler, ungdoms- og videregående uddannelser, samt forskerverdenen. Der findes mange muligheder for at inddrage Science On a Sphere i grundskolens klasser, idet et rigt udvalg af datasæt indeholder op til flere af beskrivelserne i Fælles Mål fra Undervisningsministeriet. Til studerende på ungdomsuddannelserne stilles de samme redskaber til rådighed som til folkeskolen – det er værktøj med relevans til naturvidenskab og samfundsfag.

Desuden tilbyder Visual Climate Center et spændende og lærerigt miljø for universitetsstuderende samt Ph.d. studerende og andre med tilknytning til klima og energi.

Lolland på Europakortet

Science On a Sphere råder over mere end 600 datasæt. Globens computersystemer opdateres ugentligt fra NOAA, verdens officielle klimadata, og fra NASA. På verdensplan findes 81 Science On Sphere, heraf 5 i Europa – Paris, Toulouse, London, Helsinki – og i Holeby på Lolland. Visuel Climate Center på Lolland er det eneste af slagsen i verden, der er privatejet og som henvender sig til et bredt publikum. Globen var i 2009 udlånt til COP15 klimakonferencen under FN’s Klimakonvention, og i august 2011 stod klimakommissær Connie Hedegaard for den officielle indvielse af centret.

Erhverv

Visual Climate Center tilbyder desuden erhvervslivet et attraktivt og moderne konferencecenter med plads op til 150 deltagere. Der stilles projektor, lærred og WI-FI til rådighed. Lokalet er velegnet til alle former for konference, kurser og mødeaktiviteter – og her vil Globen være anvendelig til visualisering af temaer, der relaterer til disse aktiviteter. Og endelig vil Science On A Sphere med animation og satellitoptagelser kunne anvendes som et inspirerende indslag og en god oplevelse på en mødedag – en Time Out fra dagens tema.

For yderligere information: Centerleder Dorthe Gøbel +45 4019 0785 – lb@visualclimatecenter.com

Læs mere på www.visualclimatecenter.com

Visual Climate Center Fabriksvej 2, DK-4960 Holeby, Denmark – info@visualclimatecenter.com